Categories
Accra Trotro Routes

Trotro route Circle to Opetekwei

Trotro route Circle to Opetekwei through Kaneshie and Dansoman