Categories
Accra Trotro Routes

Trotro route Abeka Lapaz to Kwabenya

Trotro route Abeka Lapaz to Kwabenya. Eastern trip through Achimota and Dome.