Trotro route Abeka Lapaz Nii Boi Town to 37

Abeka Lapaz Nii Boi Town to 37 transit goes from northern to southern communities. It passes through Apenkwa. Dzorwulu and Abelenkpe, then Accra Girls to Kaw Kudi area. The Abeka Lapaz Nii Boi Town to 37 route terminates near the station at Elwak area.