Trotro routes to medical centers

Korle Bu Hospital
Circle Korle Bu trotro route